Byskolan idag

Huddunge Byskola är en fristående skola med allmän inriktning. Skolan är en åldersintegrerad F-6 skola. Skolan undervisar utifrån den nationella kursplanen och Lgr 11.
Skolan kan erbjuda en lugn och trygg miljö i lantliga omgivningar. Skog och fält finns intill med möjlighet till ett aktivt lärande i naturen. Vintertid har vi en pulkabacke och skridskobana där barnen kan röra sig och leka, sommartid finns en fotbollsplan.
Eleverna kommer från Huddunge och näraliggande områden. Skolan har egen skolbuss som hämtar barn i närområdet. Byskolan är en liten skola med små klasser och inget barn försvinner i mängden – alla blir uppmärksammande.
Fritids finns sedan hösten 2017 i skolans lokaler i egen regi.
Huddunge Byskola ekonomisk förening driver skolan ideellt och utan vinstintresse. Undervisningen finansieras av elevpeng från kommunen och är helt avgiftsfri för eleven.
Eleverna serveras lunch som lagas lokalt i byn. Vid behov kan en enklare frukost erbjudas. Våra inköp görs i ortens affär.
En Hem & Skola förening finns som tillsammans med föräldrar arbetar med olika aktiviteter t ex utflykter, Nobeldagen, resor och liknande.

Skolan är medlem i Friskolornas riksförbund.

Bakgrund
Efter att Heby kommun beslutat att lägga ner den kommunala skolan i Huddunge började ett intensivt arbete i byn. Barn, föräldrar och andra ortsbor tyckte att det var viktigt att skolan fick vara kvar. Därför togs initiativet att starta en fristående skola. Engagerade föräldrar och bybor jobbade hårt och hösten 2010 kunde skolan starta.
Vår skola är en skola med lokalt engagemang. Många ortsbor bidrog med praktiskt arbete samt sponsrade starten.

Framtid
Barnen är vår framtid.
Barn är det dyrbaraste vi har. Skolan har en mycket viktig uppgift i samhället och ett stort ansvar för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Kunskapsmålen är centrala men skolan ska också främja god kamratskap och gemenskap, samarbete och tolerans samt erbjuda en kreativ miljö. Vår utmaning är att våra elever ska trivas i byskolan och längta till nästa skoldag.